تبلیغات
هیئت اباصالح المهدی(عج ) شهرستان خرمدره - بیشترین تعداد سوگند در قرآن
 
 


<-BlogDescription->

بیشترین تعداد سوگند در قرآن
تا حالا دقت کردین  

سوره شمس بیشترین تعداد سوگندهاى قرآن را در خـود جـاى داده

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

به خورشید و گسترش نور آن سوگند، (۱)


و به ماه هنگامى كه بعد از آن درآید، (۲)


و به روز هنگامى كه صفحه زمین را روشن سازد، (۳)


و به شب آن هنگام كه زمین را بپوشاند، (۴)


و قسم به آسمان و كسى كه آسمان را بنا كرده، (۵)


و به زمین و كسى كه آن را گسترانیده، (۶)


و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را (آفریده و) منظم ساخته، (۷)


سپس فجور و تقوا (شر و خیرش) را به او الهام كرده است، (۸)


كه هر كس نفس خود را پاك و تزكیه كرده، رستگار شده(۹)


و آن كس كه نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته،نومید و محروم گشته است! (۱۰)


قوم «ثمود» بر اثر طغیان، (پیامبرشان را) تكذیب كردند، (۱۱)


آنگاه كه شقى‏ترین آنها بپاخاست، (۱۲)


و فرستاده الهى ( صالح) به آنان گفت: «ناقه خدا ( همان شترىكه معجزه الهى بود) را با آبشخورش واگذارید (و مزاحم آن نشوید)!» (۱۳)


ولى آنها او را تكذیب و ناقه را پى كردند (و به هلاكت رساندند); از این رو پروردگارشان آنها (و سرزمینشان) را بخاطر گناهانشان در هم كوبید و با 


خاك یكسان و صاف كرد! (۱۴)


و او هرگز از فرجام این كار ( مجازات ستمگران) بیم ندارد(۱۵)::
نویسنده : وحید خان احمدی
تاریخ : جمعه 8 آبان 1394
 
 
google-site-verification: google8a204220aaf84b5c.html